Markowice – południowo-wschodnia dzielnica Raciborza oddalona ok. 5 km od centrum. Dawna wieś włączona do miasta 1 lutego 1977 roku.

Pierwsza drewniana świątynia w Markowicach istniała już w 1247 roku, gdyż wtedy to erygowano tutejszą parafię. Wielkość budowli nie jest znana. Istnienie drewnianego kościoła parafialnego w Markowicach potwierdzają dane o archidiakonacie opolskim pochodzące z 1447 roku. W 1623 roku, po tym jak poprzedni kościół uległ pożarowi, w jego miejsce wybudowano nową, również drewnianą świątynię. Była to budowla zrębowa, orientowana z wysokimi dachami krytymi gontem. Posiadała wieżę o kwadratowym rzucie, zwężającą się ku górze i zakończoną szpiczastym dachem. W górnej części, na wysokości szczytu dachu nawy głównej, w miejscu zawieszenia dzwonów wieża była szersza. Nawa była kwadratowa, z niewielką wieżą z sygnaturką na jej dachu. Za nawą znajdowało się dłuższe od niej prezbiterium, do którego od strony północnej przylegała zakrystia.

W latach 1874–1877, dzięki inicjatywie ówczesnego proboszcza parafii, Teodora Neumanna, w miejsce drewnianej świątyni wybudowano nowy, murowany kościół. Nową budowlę wybudowano w stylu neogotyckim, na kształcie krzyża z nawą poprzeczną krytą stropem, do której dobudowano niższe, pięcioboczne, sklepione prezbiterium. Od strony zachodniej wybudowano smukłą wieżę z portalem, ostrołukowymi oknami z maswerkami, balustradą w górnej części i ośmiobocznym szczytem zakończonym ostrosłupowym, blaszanym hełmem. Mimo zakończenia prac w roku 1877, konsekracji kościoła dokonano dopiero sześć lat później. W roku 1945, z powodu działań wojennych kościół poważnie ucierpiał. 11 lutego 2008 roku obiekt wpisano do rejestru zabytków.

Paweł Newerla: Dzieje Raciborza i jego dzielnic. Racibórz: Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW, 2008, s. 352–355. ISBN 978-83-89802-73-6. (pol.)

Proboszczowie

  • ks. Leon Urbański
  • ks. Leon Pakulla
  • ks. Jan Szkatuła
  • ks. Jan Chodura
  • ks. Marian Żagan
  • ks. Józef Ibrom

Narzędzia dostępności

Scroll to Top